Johan Myrberg

Race pm 2019

Posted by | Okategoriserade | No Comments

Hej alla deltagare!

Nu är det inte långt kvar till race day, Lördagen den 13 juli 2019 kl 13:30 går starten och sedan blir det full fart på Åstol.
Här kommer lite praktisk information som kan vara bra för er att ta del av.
Lycka till och varmt välkomna allihop!

Parkering och transport

Västtrafiks färja går i från Rönnängs Brygga 10:45 och 11:45, och det tar cirka 20 minuter att gå de 1500 metrarna från parkeringen till färjeläget. Fler avgångar finns att hitta på västtrafiks hemsida, men avgången 11:45 är att rekommendera.

Parkering på Tjörn sker vid med fördel framför Rönnängs Ishall, vilket ligger cirka 20 minuters promenad från Rönnängs Brygga. Parkeringen är inte bemannad, men det är okej att stå där.

Deltagarregistrering

Deltagarregistrering och tilldelning av nummerväst sker i tältet på Åstol hamnplan (vid färjeläget) mellan 10:00 och 12:30.

Efter nummervästsutdelningen förbereder Ni er ”löputrustning” vid växlingsområdet. Viktigt att ni bara förvarar er löputrustning vid växlingsområdet då utrymmet är mycket begränsat. Övrig uturstning kan med fördel läggas bakom muren vid växlingsområdet.

Start

Starten kommer att ske i hamnen, i höjd med cafeet. Hamninloppet kommer vara avstängt ett par minuter innan och efter start. En liten ”fålla” kommer att finnas för er som vill värma upp inför simningen.

13:00 kör vi en viktig ”Briefing”, och då bör deltagare vara redo och ombytta.
Alla Starter går 13:30 och då bör Ni tävlande vara i vattnet. Tidtagning kommer att ske med chip.
Eftersom starten går i vattnet, så kommer dock tidtagningen att börja samtidigt för alla.

Omklädning och dusch

För omklädning och dusch hänvisar vi till gästhamnens faciliteter, vilka Ni hittar vid Åstols hamn i den mån det finns plats.

Regler

Tävlingen har 18 års-gräns

Alla deltagare bär våtdräkt och mössa vid simning

Inga hjälpmedel är tillåtna så som Paddlar, fenor, dolme eller andra simhjälpmedel (t.ex. flythjälpmedel i sockarna) får inte användas

Tävlingen startar i vattnet, ej tillåtet att hoppa i

Nummerväst skall vara synlig under löpningen

Vi tillhandahåller badmössor till alla deltagare som ska bäras under simningen

Deltagande i tävlingen sker på egen risk.

Nedskräpning leder till direkt diskvalificering.

Deltagare är skyldiga att ingripa vid eventuella nödsituationer och rädda medtävlanden.

Den som bryter ska snarast anmäla detta till tävlingsorganisationen

Vid målgång skall chip läggas i låda eller lämnas in till närmast funktionär

Vid simningen försök att simma så nära de stora markeringsbojarna och inte så nära land för att undvika grundstötning.Mindre markering vid 2 grynnor kommer att finnas. Var uppmärksam! Simningen kommer att ske motsols runt ön. Vid stark vind (>9m/s) så kommer en alternativ bana markeras upp och ju mer det blåser, ju kortare kommer simsträckan att bli. Löpningen sker 3 varv motsols runt ön och vid varje varv kommer ni att få ett armband för att hålla koll på hur många varv ni sprungit.

Åstol Runt | Banan 2019
www.astolrunt.se
Årets bansträckning tar oss hela vägen runt Åstol, starten går vid Caféet växling vid hamninloppet.Vi springer åter igen genom parken – Årets distanser är därmed ca 2000 meter simning och ca 7900 meter löpning.

Löparna kommer att passera ”målmattan” 4 gånger.
Målmattan som även kommer att registrera mellantider passeras vid ca 150m, 2400m, 4650m och slutligen efter 7900m

Sista varvet

När löparna har 3 armband så viker man efter målmattan av mot vänster in i ”målfållan”.

Är det någonting vi har missat, eller om Ni har andra funderingar så kontakta oss via mail eller på telefon (Johan: 0732-484057) eller mail astolrunt@gmail.com
Slutligen vill vi önska Er ett roligt lopp och en trevlig upplevelse på Åstol.

Efter loppet återkom gärna med feedback om vad som var bra och vad som kan förbättras, för att vi skall kunna förbättra och tillhandahålla en så bra och smidig service till Er tävlande som möjligt.

ÅSTOL RUNT AQUATHLON 2019

www.astolrunt.se

www.vasttrafik.se

http://astolrunt.r.mikatiming.de/2019

Posted by | Okategoriserade | No Comments

Sold out!
Grattis till er som fick en plats!!!!
Men nu är det fullt,
melja astolrunt@gmail.com om ni vill stå på reservlistan och om ni INTE kan komma

Race pm

Posted by | Okategoriserade | No Comments

Hej alla deltagare!

Nu är det inte långt kvar till race day, Lördagen den 14 juli 2018 kl 13:30 går starten och sedan blir det full fart på Åstol.
Här kommer lite praktisk information som kan vara bra för er att ta del av.
Lycka till och varmt välkomna allihop!

Parkering och transport

Västtrafiks färja går i från Rönnängs Brygga 10:4 5och 11:45, och det tar cirka 20 minuter att gå de 1500 metrarna från parkeringen till färjeläget. Fler avgångar finns att hitta på västtrafiks hemsida, men avgången 11:45 är att rekommendera.

Färjan som går från ”Marstrandsidan” går från ett ställe som heter Rökan och denna avgår 11:00 och åker tillbaka kl 17:00.

Parkering på Tjörn sker vid Stansvik och Rönnängs Ishall, vilket ligger cirka 20 minuters promenad från Rönnängs Brygga. Mycket viktigt att vara i god tid till färjan för vi har ingen egen parkering

OBS parkeringen på Rönnängs ishall kommer ej vara bemannad

Parkeringsmöjligheterna vid Rökan är mycket bra och ligger närmare färjeläget.

Deltagarregistrering

Deltagarregistrering och tilldelning av nummerväst sker i tältet på Åstol hamnplan (vid färjeläget) mellan 10:00 och 12:30. .

Efter nummervästs utdelningen förbereder Ni er ”löputrustning” vid växlingsområdet. Viktigt att ni bara förvarar er löputrustning vid växlingsområdet då utrymmet är mycket begränsat. Övrig uturstning kan med fördel läggas bakom muren vid växlingsområdet.

Start

Starten kommer att ske i hamninloppet i höjd med cafeet. Hamninloppet kommer vara avstängt ett par minuter innan och efter start. En liten ”fålla” kommer att finnas för er som vill värma upp inför simningen.

13:00 kör vi en viktig ”Briefing”, och då bör deltagare vara redo och ombytta.
Alla Starter går 13:30 och då bör Ni tävlande vara i vattnet. Tidtagning kommer att ske med chip.
Eftersom starten går i vattnet, så kommer dock tidtagningen att börja samtidigt för alla.

Omklädning och dusch

För omklädning och dusch hänvisar vi till gästhamnens faciliteter, vilka Ni hittar vid Åstols hamn i den mån det finns plats.

Regler

Tävlingen har 18 års-gräns

Alla deltagare bär våtdräkt och mössa vid simning

Inga hjälpmedel är tillåtna så som Paddlar, fenor, dolme eller andra simhjälpmedel (t.ex. flythjälpmedel i sockarna) får inte användas

Tävlingen startar i vattnet, ej tillåtet att hoppa i

Nummerväst skall bäras utanpå våtdräkt

Nummerväst skall vara synlig under löpningen

Vi tillhandahåller badmössor till alla deltagare som ska bäras under simningen

Deltagande i tävlingen sker på egen risk.

Nedskräpning leder till direkt diskvalificering.

Deltagare är skyldiga att ingripa vid eventuella nödsituationer och rädda medtävlanden.

Den som bryter ska snarast anmäla detta till tävlingsorganisationen

Vid målgång skall chip läggas i låda eller lämnas in till närmast funktionär

Vid simningen försök att simma så nära de stora markeringsbojarna och inte så nära land för att undvika grundstötning.Mindre markering vid 2 grynnor kommer att finnas. Var uppmärksam! Simningen kommer att ske motsols runt ön. Vid stark vind (>9m/s) så kommer en alternativ bana markeras upp och ju mer det blåser, ju kortare kommer simsträckan att bli. Löpningen sker 3 varv motsols runt ön och vid varje varv kommer ni att få ett armband för att hålla koll på hur många varv ni sprungit.

Se den officiella banan och den alternativa

Banan 2018

Åstol Runt | Banan 2018
www.astolrunt.se
Årets bansträckning tar oss hela vägen runt Åstol, med start i hamninloppet och växling vid samma hamninlopp.Därmed är simningen förlängd med 200 meter. Vi springer i åter igen genom parken – Årets distanser är därmed 2000 meter simning och 7900 meter löpning.

Löparna kommer att passera ”målmattan” 4 gånger.
Målmattan som även kommer att registrera mellantider passeras vid ca 150m, 2400m, 4650m och slutligen efter 6900m Sista varvet, när löparna har 3 armband så viker man efter målmattan av mot vänster in i ”målfållan”.
Är det någonting vi har missat, eller om Ni har andra funderingar så kontakta oss via mail eller på telefon (Johan: 0732-484057) eller mail astolrunt@gmail.com
Slutligen vill vi önska Er ett roligt lopp och en trevlig upplevelse på Åstol.

Efter loppet återkom gärna med feedback om vad som var bra och vad som kan förbättras, för att vi skall kunna förbättra och tillhandahålla en så bra och smidig service till Er tävlande som möjligt.

ÅSTOL RUNT AQUATHLON 2018

www.astolrunt.se

www.gunnarsbatturer.com/reguljartrafik/

www.vasttrafik.se

http://astolrunt.r.mikatiming.de/2018/

Är du redo för Sveriges Saltaste Swimrun? Till anmälan!