VÄlkomna till Åstol – Öarnas Ö – den 14 juli, till ett Aquathlon av sällan skådat slag!

Transport och nummerlappsutdelning

Västtrafiks färja går ifrån Rönnängs Brygga 10:35 och 11:45, och det tar cirka 20 minuter att gA? de 1500 metrarna från parkeringen till färjelägret.

Färjan som går från Marstrandsidana går från ett ställe som heter Räkan och denna avgår 10:30 och åker tillbaka kl 16:40.

Parkering pA? Tjörn sker vid Stansvik och Rönnängs Ishall, vilket ligger cirka 20 minuters promenad frA?n Rönnängs Brygga. Parkeringsmöjligheterna vid Räkan är mycket bra och ligger närmare färjeläget.

Fler avgångar finns att hitta pA? västtrafiks hemsida, men avgången 11:45 är att rekommendera om Ni skall hinna hämta era nummerlappar i tid a�� vilket är SENAST 12:30. Funktionärer kommer att finnas på? plats för att visa vägen till nummerlappsutdelningen, vilken sker i hamnområdet.

Efter nummervästutddelingen förbereder Ni era a�?lA�partillbehA�ra�? vid vA�xlingsomrA?det. Starten kommer att ske i hamninloppet, vilket kommer vara avstA�ngt ett par minuter innan och efter start. En liten a�?fA?llaa�? kommer att finnas fA�r er som vill a�?vA�rmsimmaa�?.

13:00 kA�r vi enA�viktigA�a�?Briefinga�?, och dA? bA�r deltagare vara redo och ombytta.
Starten gA?r 13:30 och dA? bA�r Ni tA�vlande vara i vattnet. Tidtagning kommer att ske med chip. Eftersom starten gA?r i vattnet, sA? kommer dock tidtagningen att bA�rja samtidigt fA�r alla.

OmklA�dning och dusch

FA�r omklA�dning och dusch hA�nvisar vi till gA�sthamnens faciliteter, vilka Ni hittar vid A�stols hamn i den mA?n det finns plats.

VA�rdefA�rvaring

Vid nummerlappsutdelningen erhA?ller Ni en numrerad pA?se, i vilken Ni kan lA�mna in vA�rdesaker om sA? A�nskas. PA?sen A?terlA�mnas vid uppvisande av matchande nummerlapp efter loppet.

Regler

SimfA�tter, simhandskar eller liknande tillbehA�r/hjA�lpmedel A�r inte tillA?tet. Vid simningen hA?ller de simmande sig nA�ra de stora markeringsbojarna.

Simningen kommer att ske motsols runt A�n. Vid stark vind (>10m/s) sA? kommer en alternativ bana markeras upp och ju mer det blA?ser, ju kortare kommer simstrA�ckan att bli.

LA�pningen sker 3 varv motsols runt A�n och vid varje varv kommer ni att fA? ett armband fA�r att hA?lla koll pA? hur mA?nga varv ni sprungit. LA�parna kommer att passera a�?mA?lmattana�? 4 gA?nger.

MA?lmattan som A�ven kommer att registrera mellantider passeras vid ca 150m, 2400m, 4650m och slutligen efter 7900m Sista varvet, nA�r lA�parna har 3 armband sA? viker man efter mA?lmattan av mot vA�nster in i a�?mA?lfA?llana�?.

A�r det nA?gonting vi har missat, eller om Ni har andra funderingar sA? kontakta oss via mail eller pA? telefon (Johan: 0732-484057)

Slutligen vill vi A�nska Er ett roligt lopp och en trevlig upplevelse pA? A�stol. Eftersom det A�r blott andra A?ret som A�stol Runt arrangeras ser vi gA�rna att Ni efter loppet A?terkommer med feedback om vad som var bra och vad som kan fA�rbA�ttras, fA�r att vi skall kunna fA�rbA�ttra och tillhandahA?lla en sA? bra och smidig service till Er tA�vlande som mA�jligt