nykartanystrackning2000A�rets banstrA�ckning tar oss hela vA�gen runt A�stol, med start i hamninloppet och vA�xling vid samma hamninlopp. DA�rmed A�r simningen fA�rlA�ngd med 200 meter. Vi springer i A?r igen genom parken – A�rets distanser A�r dA�rmed 2000 meter simning och 7900 meter lA�pning.
NA?gra nyheter infA�r 2017 A?rs tA�vling A�r att det blir en ny banstrA�ckning fA�r lA�pningen som blir mer a�?traila�? och alla deltagare kommer fA? uppleva mer av det storslagna och fA�r A�stol karakteristiska klipporna med utsikt ut A�ver vA�sterhavet. Det gA�r den nya strA�ckningen bA?de vackrare och tuffare.

Om vindar och vA?gor A�verskrider de maxgrA�nser vi har satt upp fA�r att sA�kert kunna genomfA�ra tA�vlingen sA? kommer alternativ bana att sA�ttas upp enligt bifogad karta (A�stol Swimrun). Antal varv faststA�lles pA? morgonen tA�vlingsdagen.
A�stol runt swimrun 2017.