nykartanystrackning2000Årets bansträckning tar oss hela vägen runt Åstol, med start i hamninloppet och växling vid samma hamninlopp. Därmed är simningen förlängd med 200 meter. Vi springer i år igen genom parken – Årets distanser är därmed 2000 meter simning och 7900 meter löpning.
Några nyheter inför 2017 års tävling är att det blir en ny bansträckning för löpningen som blir mer ”trail” och alla deltagare kommer få uppleva mer av det storslagna och för Åstol karakteristiska klipporna med utsikt ut över västerhavet. Det gör den nya sträckningen både vackrare och tuffare.

Om vindar och vågor överskrider de maxgränser vi har satt upp för att säkert kunna genomföra tävlingen så kommer alternativ bana att sättas upp enligt bifogad karta (Åstol Swimrun). Antal varv fastställes på morgonen tävlingsdagen.
Åstol runt swimrun 2017.