Regler i korthet

  • 18-Årsgräns
  • Våtdräkt och simmmössa,vi tillhandahåller badmössor till alla deltagare
  • Inga ”hjälpmedel”
  • Start i vattnet
  • Nummervästen ska bäras utanpå våtdräkten
  • Nummervästen ska vara synlig på löpningen
  • Deltagande i tävlingen sker på egen risk

#24 Robin Lönngren precis uppkommen ur det salta havet!
Foto: Erik Rosenklint

Säkerhet
Säkerhetspersonal och funktionärer som övervakar simningsmomentet har rätt att dra upp en simmare om de anser simmarens egna säkerhet vara i fara.  Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att modifiera tävlingen eller ställa in den av säkerhetsskäl. Allt deltagande sker på egen risk och genom att anmäla sig, accepterar du att du personligen är ytterst ansvarig för eventuella skador på dig själv som person eller din egendom. Om vindar och vågor överskrider de maxgränser vi har satt upp för att säkert kunna genomföra tävlingen så kommer alternativ bana (Åstol Swimrun). Antal varv fastställes på morgonen tävlingsdagen.

Anmälan
Tävlingsledningen förbehåller sig den fulla rätten att acceptera eller vägra en anmälan. Våtdräkt är obligatoriskt (simvåtdräkt, och inte ”sjunkande” surfvåtdräkt) och ingen deltagare som senast på tävlingsdagen inte fyllt 18 år, kommer inte att tillåtas tävla. Anmälningsavgiften är inte återbetalningsbar.

Simmning
Simmare mA?ste vid starten hA?lla sig inom angiven plats. Starten sker i vattnet, och det är deltagarens eget ansvar att placera sig på en lämplig startposition inom området. Om man vet med sig att man inte är en så stark simmare, så bör man således inte placera sig längst fram i fältet vid start. Deltagarna måste under simningen bära simmössa och våtdräkt, men får inte nyttja övriga hjälpmedel såsom paddlar, simfötter, snorkel,flytmaterial eller liknande. Det är dock tillåtet att simma med de skorna man tänkt springa i. Simsätt är valfritt. Simmare som kräver assistans eller räddning stannar och räcker upp en arm och påkallar uppmärksamhet frånn båt eller vattenskoter för skyndsam hjälp. Alla deltagare som stannar och r¨äcker upp kommer att behandlas som nödställd. Tävlingsledning och funktionärer förbehåller sig rätten att avbryta simmare som de anser vara inkapabla till att fullfölja simningen. Alla simmare som avbryter simningen måste meddela detta till funktionär så fort som möjligt.

Växling
Endast tävlingsdeltagare och funktionnärer ärr tillåtna inom växlingsområdet. Funktionärerna förbehåller sig rätten att assistera de tävlande för att kunna utföra växlingen på ett säkert sätt. Det är dock inte tillåtet att ge någon tävlande en uppenbar fördel gentemot någon annan. Deltagarens utrustning skall placeras i sitt tilldelade område.

Löpning

Det är deltagarens ansvar att p förväg ta reda på bansträckningen. Löparbanan kommer under tävlingen inte att kunna vara avstängd ifrån fotgängare, så försiktighet vid skarpa svängar uppskattas. Din nummerväst måste vara fullt synlig (framifrån), Nummervästen ska vara på hela löpningen. Vid målgång skall chip lämnas till funktionär vid målfålla.